Polityka korzystania ze strony

MODERN FORMS przekazuje Państwu stronę szyldytablice.pl do celów informacyjnych, zakupowych. Zapraszamy do korzystania ze strony, przeglądania, zamawiania. Wchodząc na stronę akceptują Państwo niniejsze warunki użytkowania, bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeżeli nie akceptują Państwo warunków, prosimy nie korzystać ze strony szyldytablice.pl

Zasady użytkowania

Korzystając ze strony użytkownik zobowiązany jest:

  • podawać prawdziwe, dokładne i aktualne dane w formularzu zapytaniowym, zamówieniowym,
  • nie przekazywać treści szkodliwych, wulgarnych, fałszywych, rasistowskich, każdych, które są nielegalne lub obraźliwe,
  • nie przekazywać treści naruszających prawa osób trzecich.

Zasady udostępniania strony

  • Właściciel strony ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia do:
  • jej całkowitego, częściowego zamknięcia lub modyfikacji,
  • zawieszenia wszystkich lub wyszczególnionych usług, produktów,
  • usunięcia z niej towarów, promocji,
  • odmówienia dostępu do strony, w przypadku gdy użytkownik narusza którąkolwiek z zasad korzystania ze strony, polityki prywatności,
  • zgłoszenia przypadków łamania przepisów (m. in. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności), podania tożsamości użytkownika.

Prawo do korzystania z treści

Treści znajdujące się na stronie szyldytablice.pl oraz związane z nią prawa autorskie i własności intelektualnej należą do: MODERN FORMS Marcin Bosek, zwanym dalej właścicielem strony. Zabrania się kopiowania, przekazywania, sprzedaży, rozprowadzania treści (artykuły, zdjęcia) i wykorzystywania ich na innych stronach internetowych, w postaci oryginalnej, jak i zmodyfikowanej. Wykorzystanie treści możliwe jest jedynie w przypadku otrzymania pisemnej zgody właściciela strony. Niedozwolone jest korzystanie ze strony szyldytablice.pl, który mógłby spowodować uszkodzenie lub pogorszenie stanu strony (serwera, sieci) oraz tworzenia linków do strony (treści, produktów, usług) w sposób fałszywy, obraźliwy, wprowadzający w błąd innych użytkowników Internetu.

Zmiany na stronie

Właściciel strony szyldytablice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści (w tym warunków korzystania ze strony), grafiki, formularzy, w dowolny czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Nowa treść obowiązuje użytkowników z dniem jej wprowadzenia na stronę, dlatego zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji.

Prawa własności intelektualnej

Treść znajdująca się na stronie szyldytablice.pl chroniona jest prawami własności intelektualnej. Na treść składa się każda informacja w formie tekstowej, graficznej (zdjęcia, artykuły, produkty, logo, banery, formularze oraz pozostałe informacje i materiały). Żadnej z informacji nie należy traktować jako zgody na jej rozprowadzanie, kopiowanie, sprzedaż. Wszelkie bezprawne wykorzystanie materiałów ze strony stanowi naruszenie praw własności intelektualnej MODERN FORMS Marcin Bosek. Właściciel w takim przypadku będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Przedstawione zasady będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a ewentualne spory i roszczenia będą rozpatrywane przed polskimi sądami powszechnymi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo MODERN FORMS nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody, zadośćuczynienia, utracone korzyści, niemożność korzystania z witryny, usług, treści. Użytkownik wchodząc na stronę i korzystając z niej robi to na własną odpowiedzialność. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność materiałów na stronie szyldytablice.pl. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

Polityka prywatności

Zapewniamy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Zostają przechowywane przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.
Niniejsze warunki użytkowania należy rozumieć, interpretować i wykonywać w stosunku do użytkowników na terytorium Polski zgodnie z prawem polskim oraz poddawać rozstrzygnięciom sądom w Polsce, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo polskie.
Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i MODERN FORMS. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

MODERN FORMS
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów
nr tel. 500 488 892
kontakt@modernforms.pl