Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Aula
23 września 2015
Dąb Pamięci mjra Adama Kostki
23 września 2015

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego